Herroepingrecht bij levering van producten

1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument.

2. Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Het herroepingrecht is van toepassing op consumentenaankopen, niet op zakelijke aankopen.

Annulering van uw bestelling

U kunt uw bestelling kosteloos annuleren zolang uw order nog niet is verzonden. Hier zijn geen annuleringskosten aan verbonden. U kunt uw order annuleren door een e-mail te sturen aan info@strijker-bv.nlmet hierin de mededeling dat u uw order wilt annuleren en met vermelding van het ordernummer. Een eventuele betaling wordt binnen 7 dagen teruggestort.

Retour procedure

Wilt u een artikel retourneren? Dan vragen wij u het volgende te doen. Zo kunnen wij uw retour zo soepel mogelijk afhandelen.

  1. Stuur een e-mail naar info@strijker-bv.nl met uw retourverzoek.
  2. U ontvangt via e-mail instructies voor de retourzending van het artikel. 
  3. Na ontvangst van uw zending, stuurt StrijkerShop een ontvangstbevestiging via e-mail.

Normaal gesproken krijgt u binnen 2 werkdagen een reactie van ons. En zal uw vooruitbetaling binnen 7 dagen worden teruggestort.

De kosten voor het terugsturen van een artikel zijn voor uw rekening.

Klachten

StrijkerShop streeft naar een zo correct mogelijke afhandeling van uw bestelling. Mocht u toch een slechte ervaring hebben met onze service, dan horen wij dit graag. We doen er dan alles aan om u alsnog tevreden te stellen. U kunt uw klacht mailen naar info@strijker-bv.nl